Bli utbildad inom BAS PU

Kurser och utbildningar ger dig informationen du behöver för att kunna göra saker bättre och säkrare. Det gäller även på byggarbetsplatser som trots allt har flera riskområden som man måste veta hur man ska hantera. Allt för att göra arbetsplatsen säkrare och för att man ska följa de lagar och regler som trots allt finns. Det kan på många sätt leda till att man på ett bättre sätt sköter sitt arbete. Du kan bli certifierad inom BAS PU då varje byggarbetsplats måste ha en byggarbetsmiljösamordnare. Genom att gå den här utbildningen får du kompetensen och kunskapen som krävs.

Att se till att arbetet utförs på ett säkert och tryggt sätt leder trots allt till en bättre arbetsplats. Där färre risker också innebär färre olyckor. Det minskar i sin tur arbetsrelaterade skador och leder till att alla på arbetsplatsen kan känna sig trygga och säkra. På det här viset kan du också se till att undvika problem och annat som kan uppstå när kunskapen saknas för att arbeta tryggare och säkrare.

Kurser inom BAS PU

Det finns mycket du kan lära dig och utbildningar och kurser är ett bra steg för att du ska göra saker och ting bättre. Minska antalet olyckor och undvik att sköta saker på ett sätt som inte uppfyller lagkraven som finns. Att det finns en byggarbetsmiljösamordnare är numera ett lagkrav och då krävs även att personen gått BAS PU. Det ger arbetsplatsen en större möjlighet att hantera allt på ett bättre och tryggare sätt. Där man kan undvika risker som annars är vanliga på en byggarbetsplats. Sköt arbetet på ett optimalt sätt med kunskaperna du behöver för att minska riskerna och antalet olyckor.

Behöver du ta truckkort?

Om du ska köra truck, så måste du ha ett truckkort. Du kan ta truckkort, genom att först gå en utbildning. Det finns en bra truckutbildning att hitta hos Windings. Deras kurs gör att du kan ta både A+B truckkort. Alla personer som kör truck, de ska enligt Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Detta har att göra med att man vill att risken för olyckor och belastningsskador minskas.

Ska du arbeta som truckförare, så finns det flera riktlinjer kring vad för färdigheter och kunskaper du ska ha. Windings utgår från TLP10 i utbildningar för truckkort. Så hos dem kan du gå utbildning för att ta både A+B.

Skaffa A+B truckkort

Du kan skaffa dig ett truckkort via Windings, som erbjuder A+B med eTruck. Deras utbildning består då bland annat av självstudier, som du kan göra hemma, med etruck. Dessa självstudier är på 5 till 6 timmar. Sedan är det även praktisk körning som ingår. Det kan du göra hos dem i Värnamo, eller på din egen arbetsplats om det finns förutsättningar för det.

Man ger denna utbildning enligt gällande läroplan TLP 10 samt att man har små grupper, aldrig över 6 personer. Det finns 12 truckar att tillgå hos Windings. Du kan efter att ha gått denna utbildning få köra en mängd olika sorters truckar inom ditt arbete. Bland annat de mest vanliga truckmodellerna som används på mindre lager och terminaler runt om i Sverige.

Windings erbjuder även andra typer av utbildningar och kurser inom en mängd andra saker. Så vill du ha mer meriter eller kunskaper, så kanske det är idé att gå flera!

Skaffa förarbevis för båt

Förarbevis för båt är något du måste ha om du ska köra vissa båtar. När det gäller förarbevis båt eller förarintyg, så kan du gå en utbildning för att få den. Det via Addwater. Det är då en grundläggande utbildning som ger dig rätt att framföra en fritidsbåt ute på sjön eller i skärgården. I kursen ingår bland annat:

  • Navigation
  • Regler på sjön
  • Säkerhet

Det krävs inga förkunskaper för att gå denna utbildning. Kursen i sig avslutas med en examination, som är teoretisk. Utbildningen i sig följer kursplanen från Nämnden För Båtlivsutbildning, NFB.

Viktigt med förarintyg

Genom att gå kursen som heter förarintyg så kan du få förarbevis för båt. Ett annat namn på denna kurs har tidigare varit skärgårdsskeppare. Dock heter den numera bara förarintyg och fokuserar på mindre båtar i skärgården och i insjöar.

Du kan gå hela kursen online om du vill, via Addwater. Det med stöd av chattar, e-mail och telefon. Du får då även tillgång till föreläsningar samt olika övningsuppgifter. Du får även läsanvisningar i boken Fritidsskepparen. När du ska göra din examination, så får du hjälp med att boka tid och plats för det. Det finns även lärarledda kurser vissa datum.

Vad Addwater kan erbjuda

Addwater har inte bara kurser för dig som vill kunna framföra fritidsbåt, utan de har även olika aktiviteter för både privatpersoner och företag. Bland annat erbjuder de olika vattenrelaterade aktiviteter samt att de även har RIB båtar, bastuflottar och en massa mer. De är ett bra val om det är dags för konferens eller om det är en svensexa eller möhippa på gång!